Woning VV | ILB Architecten Photo: Philippe van Gelooven

Woning VV | ILB Architecten Photo: Philippe van Gelooven

HOUSE- MR.VULocal: Ho Chi Minh, City, Vietnam.Sketchup2016  Vray2.0  PhotoshopCC

HOUSE- MR.VULocal: Ho Chi Minh, City, Vietnam.Sketchup2016 Vray2.0 PhotoshopCC

Garden House by De Matos Ryan Architects

Garden House by De Matos Ryan Architects

RAVE / Tom Mahieu Architect

RAVE / Tom Mahieu Architect

Tampak muka rumah selebar 3,35 m

Tampak muka rumah selebar 3,35 m

Ah gallery bánh trứng tan chảy cùng với những mái nhà hiện đại tổng hợp

Ah gallery bánh trứng tan chảy cùng với những mái nhà hiện đại tổng hợp

HOUSE IN NAKAMEGURO  TOKYO / JAPAN / 2010 by Yoritaka Hayashi #architecture #japanese

Compact residence in Tokyo by Yoritaka Hayashi Architects

HOUSE IN NAKAMEGURO TOKYO / JAPAN / 2010 by Yoritaka Hayashi #architecture #japanese

house-to-see-the-sky-25

house-to-see-the-sky-25

Galería de Visión lejana Casa / Wallflower Architecture + Diseño - 19

Gallery of Far Sight House / Wallflower Architecture + Design - 19

Galería de Visión lejana Casa / Wallflower Architecture + Diseño - 19

Gallery of Far Sight House / Wallflower Architecture + Design - 6

Gallery of Far Sight House / Wallflower Architecture + Design - 6

Pinterest
Cari