EU TE AMK DEMAIS VC É UM BOLINHO OLHA ESSA ROUPUNHA E ESSA BOINA E O OCULOS AAAAAAAAAAA 박지훈 (Park Jihoon)

visuals on point // aegyo king // fashion terrorist 😛💕

#wattpad #fanfiction *Tác Giả: Apple *Thể Loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, ấm áp văn, HE *Độ dài: 15 chương *Tình trạng : Hoàn *Người Dịch: A-Moon *Nguồn: http://dont-give-up-ur-dream.blogspot.com/p/muc-luc-binh-dan-hanh-phuc.html Truyện về một ông chú hơn 30 tuổi sống khép mình, trốn tránh sự đời. Một ngày n...

[NielWink/Chuyển ver] Bình Dân Hạnh Phúc - Chương 3.2

#wattpad #fanfiction *Tác Giả: Apple *Thể Loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, ấm áp văn, HE *Độ dài: 15 chương *Tình trạng : Hoàn *Người Dịch: A-Moon *Nguồn: http://dont-give-up-ur-dream.blogspot.com/p/muc-luc-binh-dan-hanh-phuc.html Truyện về một ông chú hơn 30 tuổi sống khép mình, trốn tránh sự đời. Một ngày n...

Wink Wink ❤❤❤

Discover & share this Animated GIF with everyone you know. GIPHY is how you search, share, discover, and create GIFs.

Pinterest
Search