Pinterest
Lintang Trenggono (Bintang yang berkilauan)  Dalam Motif Lintang Trenggono dilukiskan kehadiran binatang-binatang malam yang bermunculan seiring dengan  gemerlapannya cahaya  bintang-bintang di angkasa raya. Dari si pemakainya diharapkan dapat menggambarkan betapa  puas dan bahagianya (terbebas dari beban berat) hati si pemakai dalam menikmati kehidupan malam yang penuh dengan gemerlapannya bintang di angkasa raya.  Motif ini biasanya dikenakan dalam resepsi-resepsi.

Lintang Trenggono (Bintang yang berkilauan) Dalam Motif Lintang Trenggono dilukiskan kehadiran binatang-binatang malam yang bermunculan seiring dengan gemerlapannya cahaya bintang-bintang di angkasa raya. Dari si pemakainya diharapkan dapat menggambarkan betapa puas dan bahagianya (terbebas dari beban berat) hati si pemakai dalam menikmati kehidupan malam yang penuh dengan gemerlapannya bintang di angkasa raya. Motif ini biasanya dikenakan dalam resepsi-resepsi.

Motif batik Alas-alasan latar irengan  warna hitam merupakan suatu warna biru yang sangat tua.  warna hitam dalam batik melambangkan antara lain  suatu kewibawaan, keberanian, kekuatan, ketenangan, percaya diri dan dominasi.  Dalam motif itu diperlihatkan berbagai jenis binatang, suatu keaneka ragaman dalam kehidupan yang toch pada akhirnya dapat saling bertenggang rasa.

Motif batik Alas-alasan latar irengan warna hitam merupakan suatu warna biru yang sangat tua. warna hitam dalam batik melambangkan antara lain suatu kewibawaan, keberanian, kekuatan, ketenangan, percaya diri dan dominasi. Dalam motif itu diperlihatkan berbagai jenis binatang, suatu keaneka ragaman dalam kehidupan yang toch pada akhirnya dapat saling bertenggang rasa.