Sehun
1.47k Pins
· 91 Followers

  Who the Fuck took this pics? They re so fucking perfect! Oh Sehun, Sarranghaeyo!

  - Chỉ là những câu tôi vô tình đọc được từ một nơi nào đó và đôi khi … #ngẫunhiên #Ngẫu nhiên #amreading #books #wattpad

  Quotes cho thần tượng của tôi

  - Chỉ là những câu tôi vô tình đọc được từ một nơi nào đó và đôi khi … #ngẫunhiên #Ngẫu nhiên #amreading #books #wattpad

  [180316] The EℓyXiOn in Bangkok #sehun

  [180316] The EℓyXiOn in Bangkok #sehun

  [HQ] 180316 Sehun at the ElyXiOn in Bangkok

  [HQ] 180316 Sehun at the ElyXiOn in Bangkok

  [HQ] 180316 Sehun at the ElyXiOn in Bangkok

  [HQ] 180316 Sehun at the ElyXiOn in Bangkok

  (10) Twitter

  (10) Twitter

  Twitter

  Twitter

  (*) Twitter

  (*) Twitter

  (*) Twitter

  (*) Twitter

  (*) Twitter

  (*) Twitter

  (10) Twitter

  (10) Twitter

  (*) Twitter

  (*) Twitter

  Pinterest
  Search