lutfathul latifah

lutfathul latifah

lutfathul latifah
More ideas from lutfathul
When is doubt, pray Istikhara. #Istikhara #Pray #Islam

When is doubt, pray Istikhara. #Istikhara #Pray #Islam

Quote Backgrounds, Wallpaper Quotes, Floral Illustrations, Illustration Art, Kawaii Background, Iphone Wallpapers, Design Design, Wattpad, Designers, Funds, Cool Stuff, Watercolors, Wallpapers, Graphic Art, Tags, Background, Cards, Paper

China, China Art, Flower, Japanese Art, Flowers Background Iphone, Chinese Background, Les Animes, Flower Art, Watercolor Art, Drawings, Colorful Backgrounds, Decoupage Sheets, Asia, Japan, Wallpapers, Watercolors, Scenery, Engraving, Watercolor

Tặng cậu bài thơ Lục Du viết cho Đường Uyển  Hồng tô thủ,  Hoàng đằng tửu,  Mãn thành xuân sắc cung tường liễu.  Đông phong ác,  Hoan tình bạc.  Nhất hoài sầu tự,  Kỷ niên ly tác! Thác! Thác! Thác!  Xuân như cựu,  Nhân không sấu,  Lệ ngân hồng ấp giao tiêu thấu. Đào hoa lạc, Gian trì các.  Sơn minh tuy tại,  Cẩm thư nan thác. Mạc! Mạc! Mạc!

Tặng cậu bài thơ Lục Du viết cho Đường Uyển Hồng tô thủ, Hoàng đằng tửu, Mãn thành xuân sắc cung tường liễu. Đông phong ác, Hoan tình bạc. Nhất hoài sầu tự, Kỷ niên ly tác! Thác! Thác! Thác! Xuân như cựu, Nhân không sấu, Lệ ngân hồng ấp giao tiêu thấu. Đào hoa lạc, Gian trì các. Sơn minh tuy tại, Cẩm thư nan thác. Mạc! Mạc! Mạc!