Pinterest
Xiumin's eyes are green like mine because we are destined to be together. ❤❤ #Facts

Pasivas: -D.o Kyungsoo -Byun Baekhyun -Lu Han -Xiumin Machos: -K… Fanfic

The EXO periodic table The periodic table will be so much easier to learn if it was like this

The EXO periodic table.the periodic table will be so much easier to learn if…

EXO Showtime showed the growth and friendship of them all. Now in 2015 there's 9 members at the moment (with the exception of Tao), it's been a run with these guys. EXO, we are one. #memories

mine edit tao Kai CE sehun Luhan Lay Kris Chen baekhyun suho d.o chanyeol xiumin exo's showtime celestyeol

Dạo gần đây,thanh niên nổi nhất tin nhạc cứ sủa và chửi Xô nhà mk hoài.Mình ko chịu được nên viết 1 bài cho nó đọc

Dạo gần đây,thanh niên nổi nhất tin nhạc cứ sủa và chửi Xô nhà mk hoài.Mình ko chịu được nên viết 1 bài cho nó đọc

Nơi Tổng hợp tất cả những bức ảnh đẹp của EXO ^^ Anti EXO phiền cút, … #fanfiction # Fanfiction # amreading # books # wattpad

Tổng hợp ảnh EXO đẹp

Nơi Tổng hợp tất cả những bức ảnh đẹp của EXO ^^ Anti EXO phiền cút, … #fanfiction # Fanfiction # amreading # books # wattpad