mattea

mattea

Jakarta / watercolor enthusiast, aesthete, mood board hobbyist.
mattea
Ide lain dari
⚠️WARNING⚠️ If you pin this PLS follow back or I'll might just click that block button. Pinterest: @headphonesshawn

⚠️WARNING⚠️ If you pin this PLS follow back or I'll might just click that block button. Pinterest: @headphonesshawn

, ehais: Blue? Yellow? 2014

, ehais: Blue? Yellow? 2014

mơ thấy N tỏ tình ở hội xuân trường sắp tổ chức, hai đứa đi hangout ở chỗ mọi khi. Đáng lẽ mơ rất vui nếu giữa chừng N không biến dạng thành "N" 2013... dreamlog tối 7/12/2016

mơ thấy N tỏ tình ở hội xuân trường sắp tổ chức, hai đứa đi hangout ở chỗ mọi khi. Đáng lẽ mơ rất vui nếu giữa chừng N không biến dạng thành "N" 2013... dreamlog tối 7/12/2016

stop what you're doing and adore me, ehais: Blue? Yellow? 2014

stop what you're doing and adore me, ehais: Blue? Yellow? 2014

He's so beautiful I cant-

He's so beautiful I cant-

what i create is chaos

what i create is chaos

#WomanCrushWednesday Dua Lipa

#WomanCrushWednesday Dua Lipa

In Ralph Lauren, Paul Andrew shoes, and Cartier jewels for her first Regression press day.

In Ralph Lauren, Paul Andrew shoes, and Cartier jewels for her first Regression press day.

In Ralph Lauren, Paul Andrew shoes, and Cartier jewels for her first Regression press day.

In Ralph Lauren, Paul Andrew shoes, and Cartier jewels for her first Regression press day.

Blue | Blau | Bleu | Azul | Blå | Azul | 蓝色 | Indigo | Cobalt | Sapphire | Navy | Color | Form |

Blue | Blau | Bleu | Azul | Blå | Azul | 蓝色 | Indigo | Cobalt | Sapphire | Navy | Color | Form |