Miftahul Jannah
More ideas from Miftahul
If I was a spirit I would smack that ass

When you make a wrong turn and end up in the Eye of Terror

#wattpad #hi-hc Mấy ảnh này mình đã xin ad ở các trang ảnh chế trên face rồi nha. Cảnh báo nho nhỏ :  Đừng xem fic lúc ăn uống  (vì có thể gây nghẹn) Nhớ dự trữ máu sẵn  (vì có vài chap sẽ xả ảnh) Mong được mọi người ủng hộ.

#wattpad #hi-hc Mấy ảnh này mình đã xin ad ở các trang ảnh chế trên face rồi nha. Cảnh báo nho nhỏ : Đừng xem fic lúc ăn uống (vì có thể gây nghẹn) Nhớ dự trữ máu sẵn (vì có vài chap sẽ xả ảnh) Mong được mọi người ủng hộ.

don’t ship taegi but they cute or whateva

don’t ship taegi but they cute or whateva

Jimin, Bts

He is such an amazing person inside and out

He is such an amazing person inside and out

He's Mr. Worldwide Handsome that's why

He's Mr. Worldwide Handsome that's why

Ảnh dìm trong mọi thời đại đây~~~Mại zô~~ #fanfiction # Fanfiction # amreading # books # wattpad

Ảnh dìm trong mọi thời đại đây~~~Mại zô~~ #fanfiction # Fanfiction # amreading # books # wattpad