More ideas from miky
LogoCreator 380+ Elements & Mock-Ups by AgataCreate on @creativemarket

LogoCreator Elements & Mock-Ups by AgataCreate on Creative logo design inspiration, perfect for a modern business branding with perfect font and typography selection. Take some ideas or use this feminine, elegant, nature, floral and also hipster set.

Blue Anime, Beautiful Anime Art, Beautiful Drawings, Anime Scenery, Pretty Art, Manga Art, Manga Drawing, Phone Wallpapers, Character Art, Digital Illustration, Wallpapers, Pretty Drawings, Wallpaper For Phone, Phone Backgrounds, Figure Drawings, Cellphone Wallpaper

#wattpad #ngu-nhin Cung Cấp Ảnh Để Design Bìa Truyện Những ảnh có thể dùng làm bìa truyện đều được đăng tải ở đây! Khi các bạn vào đây, có thể yêu cầu tìm ảnh theo chủ đề hoặc tìm ảnh dùng để design truyện! Fic này còn tổng hợp các cách design bìa truyện! Hướng dẫn các bạn design bìa bằng ứng dụng sẵn có!

#wattpad #ngu-nhin Cung Cấp Ảnh Để Design Bìa Truyện Những ảnh có thể dùng làm bìa truyện đều được đăng tải ở đây! Khi các bạn vào đây, có thể yêu cầu tìm ảnh theo chủ đề hoặc tìm ảnh dùng để design truyện! Fic này còn tổng hợp các cách design bìa truyện! Hướng dẫn các bạn design bìa bằng ứng dụng sẵn có!