Muhammad Nurrahman

Muhammad Nurrahman

Diriku tak seindah namaku aku hanyalah hambaMu yang masih banyak kekurangan aku hanyalah si Miskin yang masih kurang dari ke istimewaan .Aku adalah aku bukan di