Myday Wear

Myday Wear

“Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Dia mempunyai asma’ul husna (nama-nama yang baik).” – (Thaa-Haa:8) Katakanlah: “Serulah Al