Nanang Sifaq

Nanang Sifaq

Pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang dikerjakan dengan sungguh- sungguh. Jangan syaratkan bayaran yang baik, sebelum Anda bekerja dengan baik. Bersungguh