الله Rema

Islamic Art and Quotes - Allah Calligraphy Originally found on: assiaa

لآ إله إلا الله....♣

لآ إله إلا الله....♣

لان الله جميل .. ونعم بالله ..

لان الله جميل .. ونعم بالله ..

,words of wisdom,;

أستغفر الله

أستغفر الله

Quran

Rise of Islam: the Quran, the holy book of Islam

مقام علمی زینب سلام الله علیها تا حدی بود که در کوفه، کرسی درس داشت و برای زنان مسلمان تفسیر قرآن و احکام شرعی می گفت. پس از گذشت سالها از آن روزگار نیز، اگر برادرش امام حسین علیه السلام از مدینه خارج می شد، مردم به زینب سلام الله علیها رجوع می کردند و حل مشکلات خود را از ایشان می خواستند.

مقام علمی زینب سلام الله علیها تا حدی بود که در کوفه، کرسی درس داشت و برای زنان مسلمان تفسیر قرآن و احکام شرعی می گفت. پس از گذشت سالها از آن روزگار نیز، اگر برادرش امام حسین علیه السلام از مدینه خارج می شد، مردم به زینب سلام الله علیها رجوع می کردند و حل مشکلات خود را از ایشان می خواستند.

شيء للتأمل

شيء للتأمل

آمين يارب العالمين ■■■م

آمين يارب العالمين ■■■م

Islamic Quotes

Pinterest
Search