Felicia Nathanael Sentosa

Felicia Nathanael Sentosa

39 followers
·
8 followers
Felicia Nathanael Sentosa
More ideas from Felicia
【ᴘɪɴ. ᴘxᴄɪғɪᴄ】

So this filter is absolutely perfect for any types of pictures. it goes well with all photos and color schemes and makes pictures look very vibrant but not in a very saturated way. it's great for a really nice feed that stands out!

#wattpad #phiu-lu Truyện kia mình ghi về phần 3. Truyện này cũng vậy. Nhưng theo nội dung khác. Nếu ai xem " Lớp Học Ám Sát " chắc cũng biết tin đồn năm ngoái về việc năm nay ra phần ba. Nội dung là lớp 3E ở tương lai trở về quá khứ tìm cách cứu Koro-sensei. Mình đã ôm hy vọng nhưng bị dập tắt khi biết KHÔNG HỀ CÓ T...

#wattpad #phiu-lu Truyện kia mình ghi về phần 3. Truyện này cũng vậy. Nhưng theo nội dung khác. Nếu ai xem " Lớp Học Ám Sát " chắc cũng biết tin đồn năm ngoái về việc năm nay ra phần ba. Nội dung là lớp 3E ở tương lai trở về quá khứ tìm cách cứu Koro-sensei. Mình đã ôm hy vọng nhưng bị dập tắt khi biết KHÔNG HỀ CÓ T...

The Adorable Nagisa Hazuki!

The Adorable Nagisa Hazuki!