ndaru tomo
Ide lain dari ndaru
Meet Asian Women Today on LoveOnlineToday.com #LoveOnlineToday #Dating

Meet Asian Women Today on LoveOnlineToday.com #LoveOnlineToday #Dating

" Một người thà say mèm trong rừng đào mười dặm để quên hết quá khứ, một người nặng tình ba đời ba kiếp mòn mỏi đợi chờ..."

" Một người thà say mèm trong rừng đào mười dặm để quên hết quá khứ, một người nặng tình ba đời ba kiếp mòn mỏi đợi chờ..."

http://www.pinterest.com/uribatake/china/?utm_campaign=recs_150119&utm_term=6&utm_content=217228450715540402&e_t=6b6fbde1c81e49d1aaed258b037117e1&utm_source=31&e_t_s=boards&utm_medium=2004 beautiful girls - asian girls Chinese dress - Hanfu 辕剑外传兰茵COS广心水吉图赏

http://www.pinterest.com/uribatake/china/?utm_campaign=recs_150119&utm_term=6&utm_content=217228450715540402&e_t=6b6fbde1c81e49d1aaed258b037117e1&utm_source=31&e_t_s=boards&utm_medium=2004 beautiful girls - asian girls Chinese dress - Hanfu 辕剑外传兰茵COS广心水吉图赏

Asian beauty.

Asian beauty.

" Thiếu phụ phòng khuê chằn biết sầu Ngày xuân trang điểm bước lên lầu Chợt trông sắc liễu bên tường thắm Tiếc đã khuyên ai kiếm tước hầu"  ( Khuê Oán - Vương Xương Linh)

" Thiếu phụ phòng khuê chằn biết sầu Ngày xuân trang điểm bước lên lầu Chợt trông sắc liễu bên tường thắm Tiếc đã khuyên ai kiếm tước hầu" ( Khuê Oán - Vương Xương Linh)

微博