Ide lain dari Nehal
Bảo là bực đi. Bảo là đánh đấm gì đó mà bản thân k thể làm gì được. Có phải là đang trốn chạy.. nhưng có phải là distance với 1 người khác.. chính là distance với 1 người khác và bản thân cũng bị distance

Bảo là bực đi. Bảo là đánh đấm gì đó mà bản thân k thể làm gì được. Có phải là đang trốn chạy.. nhưng có phải là distance với 1 người khác.. chính là distance với 1 người khác và bản thân cũng bị distance

Curiano Quotes Life - Quotes, Love Quotes, Life Quotes, Live Life Quote, and Inspirational Quotes.

Curiano Quotes Life - Quotes, Love Quotes, Life Quotes, Live Life Quote, and Inspirational Quotes.

Rick and Morty

Rick and Morty

Some amazing Rick and Morty fanart that hit me right in the feels... Got any fun predictions for the new season?

Some amazing Rick and Morty fanart that hit me right in the feels... Got any fun predictions for the new season?

Onreivni

Onreivni

RICK AND MORTY FOR 100 YEARS RICK AND MORTY                                                                                         Plus

RICK AND MORTY FOR 100 YEARS RICK AND MORTY Plus

Rick and Morty / Mr. Meeseeks / Existence is Pain

Rick and Morty / Mr. Meeseeks / Existence is Pain

IT'S TIME TO GET SCHWIFTY

IT'S TIME TO GET SCHWIFTY