Đào

Collection by Kyung Eun

7 
Pins
31 Images Of Wanna One’s Kang Daniel’s Bright Smile That Will Make Everything Just Peachy Kang Daniel Produce 101, Korean Celebrity News, Daniel K, Produce 101 Season 2, When You Smile, Kim Jaehwan, Ha Sungwoon, Just Peachy, Seong

스무살 강다니엘의 초대

비밀병기 그녀? 제목은 들어봤던 프로같은데 예전에 여기에 다니엘이 백업 댄서로 출연했었던 모양이다. 네이버에 무대 영상도 있고, 출연자분의 직캠까지 있어서 덕분에 스무살의 강다니엘을 겁나 고화질로 볼..

Kang Daniel before debut Daniel 3, All Meme, Kim Jaehwan, Street Dance, Ha Sungwoon, K Idol, Love At First Sight, Most Beautiful Man, Jinyoung
All MemeKim JaehwanHa Sungwoon

"You stole my heart, but i'll let you keep it" ♡WannaOne♡daniel

Kang doing~ Twice's Signal 🤭 So cute , just after waking up. Harry Potte, Daniel K, Kim Jaehwan, Ha Sungwoon, Kpop, Jackson Wang, 3 In One, Handsome Boys, Jinyoung
Daniel KKim JaehwanHa Sungwoon3 In One

some little stories

Kang Daniel × Ong Seongwoo Chuyện nhỏ của một con ong đậu trên một quả đào... *Truyện gồm nhiều đoản nhỏ, không liên quan đến nhau*

강다니엘 (Kang Daniel) Harry Potte, Daniel K, Kim Jaehwan, Ha Sungwoon, Produce 101, Drarry, Jinyoung, Boyfriend Material, Wattpad
Daniel KKim JaehwanHa Sungwoon

강다니엘 (Kang Daniel)

wanna one predebut School Photographer, Harry Potte, Daniel K, Korea Boy, Produce 101 Season 2, Kim Jaehwan, Ha Sungwoon, 3 In One, Old Pictures

Đào à, quá khứ thật khốn nạn anh nhỉ?

Wanna-One - Kang Daniel Daniel 3, All Meme, Korean People, Produce 101 Season 2, When You Smile, Kpop, Most Beautiful Man, Baby Daddy, First Photo
All MemeKorean PeopleProduce 101 Season 2First Photo

Kang Daniel (강다니엘)