Nurdin Panjaya

Nurdin Panjaya

Teori tanpa aplikasi = 50% Aplikasi tanpa teori = 50% JADI akan ku gabungkan sebuah aplikasi berdasarkan teori agar semua yang ku dapatkan tidak percuma dan b
Nurdin Panjaya