Người nổi tiếng

Collection by Vi

19 
Pins

Wanna One

WANNA ONE

WANNA ONE

Married with [Bae Jinyoung]

Wanna one

All i wanna do,Wanna One

「WINKIE BABY 🐰」| 박지훈 on Instagram: “Temporary group, permanent feelings, legendary wannaone❤️❤❤❤ #워너원_500일_축하해 #500DaysWithWannaOne”

2,867 Likes, 10 Comments - 「WINKIE BABY 🐰」| 박지훈 (@pjihoonie) on Instagram: “Temporary group, permanent feelings, legendary wannaone❤️❤❤❤ #워너원_500일_축하해 #500DaysWithWannaOne”

#WannaOne #워너원, 첫번째 정규앨범 1¹¹=1 (POWER OF DESTINY) 어드벤처 버전 티저 이미지 공개 Apeach Kakao, Missing You So Much, My Destiny, Kim Jaehwan, Ha Sungwoon, Kpop, My Youth, Ji Sung, 3 In One

WannarOne 워너원, 첫번째 정규앨범 1¹¹=1 (POWER OF DESTINY) 어드벤처 버전 티저 이미지 공개

대한민국 최고의 보이그룹 워너원이 신비로운 매력으로 컴백할 것을 예고했다. 워너원 측은 지난 6일부터 오늘(8일)까지 공식 SNS를 통해 첫 번째 정규앨범 ‘1¹¹=1 (POWER OF DESTINY)’의 어드벤처 버전 티저 이미지를 모두 공개했다. 어드벤처 버전 티저에는 마치 다른 행성에 와있는 듯 신비로운 공간을 배경으로 멤버 개개인은 물론, 모든 멤버들이 한 곳에 모인 단체 사진까지 총 12장의 사진이 베일을 벗었다. 어드벤처 버전 티저에서 멤버들은 다크한 톤의 의상과 액세서리는 물론, 각자의 매력이 돋보이는 스타일링을 선보여 시크하면서도 카리스마 넘치는 면모를 뿜어내 눈길을 사로잡는다. 더불어 단체 티저에는 다채로운 매력을 뽐냈던 모든 멤버들이 완벽한 조화를 이뤄 170여 일 만에 돌아올 워너원의 컴백에 대한 기대감을 한층 더 끌어올렸다. 오는 19일 발매되는 ‘1¹¹=1(POWER OF DESTINY)’은 ‘1÷x=1’ ‘0+1=1’ ‘1-1=0’ ‘1X1=1’ 등…

Wanna one Fighthing

「WINKIE BABY 🐰」| 박지훈 on Instagram: “wannaone, let's be together forever in our heart and memories💕💓🐰🌸even time goes, my heart won't forget you❤there will always a place for…”

2,565 Likes, 6 Comments - 「WINKIE BABY 🐰」| 박지훈 (@pjihoonie) on Instagram: “wannaone, let's be together forever in our heart and memories💕💓🐰🌸even time goes, my heart won't…”

Wanna One - All the K-pop K Pop, Woozi, Jinyoung, Weekly Idol, You Are My World, Guan Lin, Produce 101 Season 2, Lee Daehwi, Fandom

Ảnh K-pop - Wanna One

Ngoài hình idol ra thì còn có hình idol phiên bản Anime và Chibi nhé ^^

Hwang Cheongi🦊(@ongtupidd)さん | Twitter Lean On Me, You Are My World, Guan Lin, One 1, Produce 101 Season 2, Kim Jaehwan, Ha Sungwoon, Album Releases, Kpop

·: Onghwangiee🦊(@ongtupidd)さん

·: Onghwangiee🦊 (@ongtupidd)さんの最新ツイート。🦊황민현🦊 ·:옹성우·: #onghwang 👉🏼stay tune for GAs & PO/GO of Wanna One stuffs 🍎 KOR ➡️ ENG TRANS 🌮