Jelajahi ide-ide ini dan lainnya!

oh yes ! i’m CARAT

oh yes ! i’m CARAT

Highlight solo dances | The8

Highlight solo dances | The8

24156D455770E9451AB0BB (1200×1800)

24156D455770E9451AB0BB (1200×1800)

seventeen reaction | Tumblr

seventeen reaction | Tumblr

is mingyu even real

is mingyu even real

Just like u see,i've spam lots and lots of Meenie couple because today is WONWOOMINGYU DAY. yeyyyyyyy

Just like u see,i've spam lots and lots of Meenie couple because today is WONWOOMINGYU DAY. yeyyyyyyy

#wattpad #fanfic Dự án kỷ niệm 300 follower. Đúng như tên phía trên, mỗi ngày sẽ là một drabble hường phấn dành cho Meanie shipper  và Carat. Cứ từ từ thưởng thức nhé.  Luv u all  - Mèo Mũm Mĩm

[Meanie couple][Series I K] Mỗi ngày (Phần 1) - #141: Mấy đứa

#wattpad #fanfic Dự án kỷ niệm 300 follower. Đúng như tên phía trên, mỗi ngày sẽ là một drabble hường phấn dành cho Meanie shipper và Carat. Cứ từ từ thưởng thức nhé. Luv u all - Mèo Mũm Mĩm

Mingus realizing he just sliced his finger on his jawline

Mingus realizing he just sliced his finger on his jawline

This my reaction wen I think  Migyu is sooo dham hot...but its okay I love him♥

This my reaction wen I think Migyu is sooo dham hot...but its okay I love him♥

Wonwoo & Mingyu so in sync! pt.1 #gwiyomi

Wonwoo & Mingyu so in sync! pt.1 #gwiyomi

Pinterest
Cari