Drawing Ideas, Guy Drawing, Manga Drawing, Drawing Stuff, Manga Art, Manga Anime, Character Development, Character Reference, Character Drawing

담아간 이미지 » art » drawing » inspiration » illustration » artsy » sketch

かわつゆうき on

Art by Yuki Kawatsu* • Blog/Website | (http://yuki-kawatsu.tumblr.com) ★ || CHARACTER DESIGN REFERENCES™ (https://www.facebook.com/CharacterDesignReferences & https://www.pinterest.com/characterdesigh) • Love Character Design? Join the #CDChallenge (link→ https://www.facebook.com/groups/CharacterDesignChallenge) Share your unique vision of a theme, promote your art in a community of over 50.000 artists! || ★

今日もお疲れ様でした☆ ギョギョッ_φ(・u

Nhắc đến  Re° có lẽ đây vẫn là cái tên còn khá xa lạ đối với cộng động Illustrations . Âý thế khi bạn chiêm ngưỡng những bức vẽ Illustrations do chính anh ấy sáng tạo ra bạn sẽ có cái nhìn khác về con người này ! [ Album Art ] Cô độc Sẽ ra sao nếu …

Đắm chìm trong " 50 cảm xúc " cùng với bộ ảnh Illustrations của Re°

Art by Yuki Kawatsu* • Blog/Website | (http://yuki-kawatsu.tumblr.com) ★ || CHARACTER DESIGN REFERENCES™ (https://www.facebook.com/CharacterDesignReferences & https://www.pinterest.com/characterdesigh) • Love Character Design? Join the #CDChallenge (link→ https://www.facebook.com/groups/CharacterDesignChallenge) Share your unique vision of a theme, promote your art in a community of over 50.000 artists! || ★

今日もお疲れ様でした☆ にゃんパトです_φ(・3

Art by Yuki Kawatsu* • Blog/Website | (http://yuki-kawatsu.tumblr.com) ★ || CHARACTER DESIGN REFERENCES™ (https://www.facebook.com/CharacterDesignReferences & https://www.pinterest.com/characterdesigh) • Love Character Design? Join the #CDChallenge (link→ https://www.facebook.com/groups/CharacterDesignChallenge) Share your unique vision of a theme, promote your art in a community of over 50.000 artists! || ★

32 Hairstyles for Manga Characters - male and female, by AishaxNekox on deviantART. >> The expressions on these characters are a bit scary, but the hair ideas are good. :)

32 Hairstyles for Manga Characters - male and female, by AishaxNekox on deviantART. >> The expressions on these characters are a bit scary, but the hair ideas are good. :) Anime, How to Draw, Anime Hair

Pinterest
Search