Kento Yamazaki, Walk while looking at Sakura, #17, 2015 https://www.youtube.com/watch?v=63VQXW72BCo

Kento Yamazaki, Walk while looking at Sakura, #17, 2015 https://www.youtube.com/watch?v=63VQXW72BCo

[Trailer] Kento Yamazaki, Mirei kiritani, Kentaro Sakaguchi, J live-action movie of manga, romantic comedy "Heroine Shikkaku (No Longer the Heroine)". Release: 09/19/2015 https://www.youtube.com/watch?v=8zkhCEL1Rjg

[Trailer] Kento Yamazaki, Mirei kiritani, Kentaro Sakaguchi, J live-action movie of manga, romantic comedy "Heroine Shikkaku (No Longer the Heroine)". Release: 09/19/2015 https://www.youtube.com/watch?v=8zkhCEL1Rjg

Kento Yamazaki cooks cream pasta w/crab, #16 2015. http://thetv.jp/feature/yamazaki_kento/sp_space/

Kento Yamazaki cooks cream pasta w/crab, #16 2015. http://thetv.jp/feature/yamazaki_kento/sp_space/

Kento Yamazaki

Kento Yamazaki

龍星涼♥ Dori x Kento x Ryo       [MV, orange ver, Dec/06/15]

龍星涼♥ Dori x Kento x Ryo [MV, orange ver, Dec/06/15]

龍星涼~~ Kento x Dori x Ryo       [MV, orange ver, Dec/06/15]

龍星涼~~ Kento x Dori x Ryo [MV, orange ver, Dec/06/15]

[MV, orange ver, Dec/06/15] https://www.youtube.com/watch?v=nwhkIfS8b6E&feature=youtu.be  Kobukuro -- Mirai (Future), orange theme song, Tao Tsuchiya, Kento Yamazaki, Ryo Ryusei, Dori Sakurada, Hirona Yamazaki, Kurumi Shimizu, Release: 12/12/'15

[MV, orange ver, Dec/06/15] https://www.youtube.com/watch?v=nwhkIfS8b6E&feature=youtu.be Kobukuro -- Mirai (Future), orange theme song, Tao Tsuchiya, Kento Yamazaki, Ryo Ryusei, Dori Sakurada, Hirona Yamazaki, Kurumi Shimizu, Release: 12/12/'15

Ryo Ryusei

Ryo Ryusei

龍星涼~ Dec/15 Kento Yamazaki x Ryo Ryusei [MV, orange ver, Dec/06/15]

龍星涼~ Dec/15 Kento Yamazaki x Ryo Ryusei [MV, orange ver, Dec/06/15]

Ryusei Ryo, Sota Fukushi, Jingi Irie

Ryusei Ryo, Sota Fukushi, Jingi Irie

Pinterest
Cari