[Trailer] Kento Yamazaki, Mirei kiritani, Kentaro Sakaguchi, J live-action movie of manga, romantic comedy "Heroine Shikkaku (No Longer the Heroine)". Release: 09/19/2015 https://www.youtube.com/watch?v=8zkhCEL1Rjg

[Trailer] Kento Yamazaki, Mirei kiritani, Kentaro Sakaguchi, J live-action movie…

龍星涼♥ Dori x Kento x Ryo       [MV, orange ver, Dec/06/15]

龍星涼♥ Dori x Kento x Ryo [MV, orange ver, Dec/06/15]

[MV, orange ver, Dec/06/15] https://www.youtube.com/watch?v=nwhkIfS8b6E&feature=youtu.be  Kobukuro -- Mirai (Future), orange theme song, Tao Tsuchiya, Kento Yamazaki, Ryo Ryusei, Dori Sakurada, Hirona Yamazaki, Kurumi Shimizu, Release: 12/12/'15

[MV, orange ver, Dec/06/15] https://www.youtube.com/watch?v=nwhkIfS8b6E&feature=youtu.be Kobukuro -- Mirai (Future), orange theme song, Tao Tsuchiya, Kento Yamazaki, Ryo Ryusei, Dori Sakurada, Hirona Yamazaki, Kurumi Shimizu, Release: 12/12/'15

Ryo Ryusei

Ryo Ryusei

龍星涼~ Dec/15 Kento Yamazaki x Ryo Ryusei [MV, orange ver, Dec/06/15]

龍星涼~ Dec/15 Kento Yamazaki x Ryo Ryusei [MV, orange ver, Dec/06/15]

[MV, orange ver, Dec/06/15] https://www.youtube.com/watch?v=nwhkIfS8b6E&feature=youtu.be  Kobukuro -- Mirai (Future), orange theme song, Kento Yamazaki x Tao Tsuchiya, Release: 12/12/'15

[MV, orange ver, Dec/06/15] https://www.youtube.com/watch?v=nwhkIfS8b6E&feature=youtu.be Kobukuro -- Mirai (Future), orange theme song, Kento Yamazaki x Tao Tsuchiya, Release: 12/12/'15

Pinterest
Search