Chim: Ah huyng, em đang cố gắng tập luyện để câu dẫn y/n mà

Ong Seung Woo

Ong Seung Woo

Ong Seongwoo

Wanna One 옹성우 (Ong Seongwoo) 김재환 (Kim JaeHwan)

Wanna One 옹성우 (Ong Seongwoo) 김재환 (Kim JaeHwan)

옹성우 #옹성우 #워너원 #Ongseongwu #WannaOne

옹성우 #옹성우 #워너원 #Ongseongwu #WannaOne

Ong (WANNA ONE) ƒσłłσω: @AlienGabs51 σห тω¡ттεя

Ong (WANNA ONE) ƒσłłσω: @AlienGabs51 σห тω¡ттεя

Mexicana x Wanna One #Ong

Mexicana x Wanna One #Ong

Pinterest
Search