D.O EXO

73 Pin39 Pengikut
Hình ảnh được nhúng đến liên kết cố định

Hình ảnh được nhúng đến liên kết cố định

150905 일단 올리고 잔댜 내 예쁜이 종이 쪼가리는 거들 뿐... https://farm6.staticflickr.com/5648/20979830830_63bd5bbb50_o.jpg …

됴템 on

150905 일단 올리고 잔댜 내 예쁜이 종이 쪼가리는 거들 뿐... https://farm6.staticflickr.com/5648/20979830830_63bd5bbb50_o.jpg …

Sing... Sing a song softely.. #경수 #디오 #KYUNGSOO #DO http://imgur.com/8Qg6dSs

Sabor a D.O. on

Sing... Sing a song softely.. #경수 #디오 #KYUNGSOO #DO http://imgur.com/8Qg6dSs

Hình ảnh được nhúng đến liên kết cố định

Hình ảnh được nhúng đến liên kết cố định

Hình ảnh được nhúng đến liên kết cố định

Hình ảnh được nhúng đến liên kết cố định

Hình ảnh được nhúng đến liên kết cố định

Hình ảnh được nhúng đến liên kết cố định

(8) Twitter

(8) Twitter

Hình ảnh được nhúng đến liên kết cố định

Hình ảnh được nhúng đến liên kết cố định

(8) Twitter

(8) Twitter

150719 #경수 앗뇽⊙♡⊙ https://farm1.staticflickr.com/308/19898675526_8ce7da6157_o.jpg …

LUV IS U /럽이쥬 on

150719 #경수 앗뇽⊙♡⊙ https://farm1.staticflickr.com/308/19898675526_8ce7da6157_o.jpg …

Pinterest
Cari