More ideas from Muhamad

Shorter Hair, Short Hairstyle

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, đại dương, ngoài trời và nước

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, đại dương, ngoài trời và nước

I made a Treasure Chest out of paper for my girlfriend (#QuickCrafter)

I made a Treasure Chest out of paper for my girlfriend (#QuickCrafter)

Profile, Kawaii, Kawaii Cute

Ulzzang Boy, Avatar

Korean Ulzzang, Ulzzang Boy, Korea Boy, Asian Boys, Korean Style, Joo Hyuk, Ravenclaw, Wattpad, Boyfriends, Korean Girl, People, Asian Guys, Girls, Nice, Black People, Love, Korea Style, Guys, Boyfriend, Girlfriends, Friends