Batavia - Pasar Senen, Batavia. Senen area in Jakarta is still there, a very busy street and yes you can still see some Chinese houses with the typical red roof top although it's not as beautiful as they were long time ago

Senen area in Jakarta is still there, a very busy street and yes you can still see some Chinese houses with the typical red roof top although it's not as beautiful as they were long time ago

Cas Oorthuys/ Kinderen hangen achter uit een rijdende elektrische tram te Jakarta, Indonesië (1947)

Cas Oorthuys/ Kinderen hangen achter uit een rijdende elektrische tram te Jakarta, Indonesië (1947)

Tjilingtjing. Djakarta voor 1953

Tjilingtjing. Djakarta voor 1953

old-indische: Glodok, Jakarta

Foto Indonesia, Indonesia jaman dahulu, old pictures of Indonesia. collected from the internet.

Een Nederlandse militair rust uit aan dek van de torpedojager Tjerk Hiddes in de haven van Tjilatjap tijdens de eerste politionele actie op West-Java Indonesië, 2 augustus 1947. Op de achtergrond de oude KPM-stomer Melchior Treub, die troepen aan land zette en wat lading loste en innam.

Een Nederlandse militair rust uit aan dek van de torpedojager Tjerk Hiddes in de haven van Tjilatjap tijdens de eerste politionele actie op West-Java Indonesië, 2 augustus 1947. Op de achtergrond de oude KPM-stomer Melchior Treub, die troepen aan land zette en wat lading loste en innam.

Pinterest
Search