Ide lain dari ESAGREG
Live Spectacle Naruto [ http://www.crunchyroll.com/anime-news/2015/02/05/shikamaru-ino-chouji-kiba-shino-hinata-visuals-for-naruto-stage-play-unveiled ]

Live Spectacle Naruto [ http://www.crunchyroll.com/anime-news/2015/02/05/shikamaru-ino-chouji-kiba-shino-hinata-visuals-for-naruto-stage-play-unveiled ]