aBDCefg

Collection by Subinievicton's&alice'sbaby💙💛

71 
Pins
subinievicton's&alice'sbaby💙💛

LEE EUNSANG 이은상 on Instagram: “: now imagine eunsang gifting you a red rose - 190320 runway [© eun3lee ; reminisce ] - #이은상 #LEEEUNSANG #PRODUCE_X_101 #프로듀스X101…”

2,084 Likes, 14 Comments - LEE EUNSANG 이은상 (@eunsang.bnm) on Instagram: “: now imagine eunsang gifting you a red rose - 190320 runway [© eun3lee ; reminisce ] - #이은상…”

LEE EUNSANG 이은상 on Instagram: “[#은상] 엄마 난 얘가 너무 좋아 어떻게 ㅠㅠ mom i love this guy ㅠㅠ what should i do 190321 BLUE CARPET © WITS_1026”

2,744 Likes, 18 Comments - LEE EUNSANG 이은상 (@eunsang.bnm) on Instagram: “[#은상] 엄마 난 얘가 너무 좋아 어떻게 ㅠㅠ mom i love this guy ㅠㅠ what should i do 190321 BLUE CARPET © WITS_1026”

Theme SongNew MusicMy BoysBoy GroupsTake That

ʲᵘˡˢ [📚] on Twitter

“can we just take a moment and appreciate kim sihun's visuals ©celeste_ksh #PRODUCEX101 #SIHUN #KIMSIHUN”

New MusicBtsBabiesBabysBaby

Boy Groups

190711엠카운트다운 프로듀스 X 101-맴맴 -Super Special Girl현장포토

[BY 엠넷] 190711 엠카운트다운 현장포토 ′Special Stage′ ′프로듀스 X 101-맴맴′의 ′Super Special Girl...

ʲᵘˡˢ [📚] on Twitter

“can we just take a moment and appreciate kim sihun's visuals ©celeste_ksh #PRODUCEX101 #SIHUN #KIMSIHUN”

𝐁𝐑 on Twitter

“190630 컨평 출근길 #이은상 은상이는 미모도 💯점 💕 #LeeEunsung #PRODUCEX101 #프로듀스X101”

|produce x101| sihoon ơi có biết ?

mình chỉ muốn viết vài chữ cho couple mình yêu thích. dù cho giờ đây hangyul x sihoon chỉ còn trong kỉ niệm.