Ide lain dari s_dv
無題 [26]

無題 [26]

#anime

#anime

Half-Wit Dream | iavenjqasdf: bocodamond0: anatoref: More How...

Half-Wit Dream | iavenjqasdf: bocodamond0: anatoref: More How...

Shoes; How to Draw Manga/Anime

Shoes; How to Draw Manga/Anime

Body positions, weapons, fighting, swords; How to Draw Manga/Anime

Body positions, weapons, fighting, swords; How to Draw Manga/Anime

Tokyo Ghoul

Tokyo Ghoul

Yuu Nishinoya, Koushi Sugawara, Daichi Sawamura, Asahi Azumane, Kazuhito Narita, Hisashi Kinoshita, Chikara Ennoshita, Tadashi Yamaguchi, Kei Tsukishima & Ryunosuke Tanaka

Yuu Nishinoya, Koushi Sugawara, Daichi Sawamura, Asahi Azumane, Kazuhito Narita, Hisashi Kinoshita, Chikara Ennoshita, Tadashi Yamaguchi, Kei Tsukishima & Ryunosuke Tanaka

Spikers and Setters // Haiba Lev x Yaku Morisuke, Akaashi Keiji x Bokuto Koutaro, Hinata Shouyou x Kageyama Tobio, Oikawa Tooru x Iwaizumi Hajime, Futakuchi Kenji x Moniwa Kaname

Spikers and Setters // Haiba Lev x Yaku Morisuke, Akaashi Keiji x Bokuto Koutaro, Hinata Shouyou x Kageyama Tobio, Oikawa Tooru x Iwaizumi Hajime, Futakuchi Kenji x Moniwa Kaname

「【HQ】ツイッテァ〜LOG」/「むさし」の漫画 [pixiv] Haikyuu (lol Kuroo was writing to big and spaced and had to start cramming at the board XD)

「【HQ】ツイッテァ〜LOG」/「むさし」の漫画 [pixiv] Haikyuu (lol Kuroo was writing to big and spaced and had to start cramming at the board XD)