◈ Wanna One ◈
159 Pins
· 40 Followers
ᴊɪꜱᴜɴɢ~ꜱᴜɴɢᴡᴏᴏɴ~ᴍɪɴʜʏᴜɴ ꜱᴇᴏɴɢᴡᴏᴏ~ᴊᴀᴇʜᴡᴀɴ~ᴅᴀɴɪᴇʟ ᴊɪʜᴏoɴ~ᴡᴏᴏᴊɪɴ~ᴊɪɴʏᴏᴜɴɢ ᴅᴀᴇʜᴡɪ~ɢᴜᴀɴʟɪɴ
Wanna-One - Park Jihoon

Wanna-One - Park Jihoon

- Park Jihoon

- Park Jihoon

우리 민현이 하고 싶은거 다해 넘 이뽀ㅠㅠ

171217 Wanna One Premier Fancon Day 3 in Seoul

171217  Wanna One Premier Fancon Day 3 in Seoul #Minhyun

171217 Wanna One Premier Fancon Day 3 in Seoul

Lai Guanlin

Lai Guanlin

Wanna-One - Park Jihoon

Wanna-One - Park Jihoon

Pinterest
Search