Sri Balaji
Ide lain dari Sri
1+%2811%29+copy.jpg (974×1025)

1+%2811%29+copy.jpg (974×1025)

M601PP

M601PP

തൃശൂർ-മലപ്പുറം ജില്ലകളുടെ അതിർത്തിയായ പെരുമ്പടപ്പ് എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് കേരളത്തനിമയുടെ നന്മകൾ ആവാഹിക്കുന്ന ഈ വീട് നിലകൊള്ളുന്നത്. പ്രവാസിയായ നൗഷാദ് അലിക്കും കുടുംബത്തിനും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ കുറഞ്ഞ പരിപാലനം മതിയാകുന്ന പരമ്പരാഗത ശൈലിയിലുള്ള ഒരു വീട് വേണം എന്ന ആഗ്രഹമായിരുന്നു. ഇതനുസരിച്ച് പൊന്നാനിയിൽ ബ്രിക്

തൃശൂർ-മലപ്പുറം ജില്ലകളുടെ അതിർത്തിയായ പെരുമ്പടപ്പ് എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് കേരളത്തനിമയുടെ നന്മകൾ ആവാഹിക്കുന്ന ഈ വീട് നിലകൊള്ളുന്നത്. പ്രവാസിയായ നൗഷാദ് അലിക്കും കുടുംബത്തിനും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ കുറഞ്ഞ പരിപാലനം മതിയാകുന്ന പരമ്പരാഗത ശൈലിയിലുള്ള ഒരു വീട് വേണം എന്ന ആഗ്രഹമായിരുന്നു. ഇതനുസരിച്ച് പൊന്നാനിയിൽ ബ്രിക്

how to trim a flat roofed house - Google Search

how to trim a flat roofed house - Google Search

3 Bedrooms Duplex House Design in 117m2 (9m X 13m).Click here :(http://www.apnaghar.co.in/pre-design-house-plan-ag-page-63.aspx) to view free floor plans (naksha) and other specifications for this design. You may be asked to signup and login. Website: www.apnaghar.co.in, Toll-Free No.- 1800-102-9440, Email: support@apnaghar.co.in

3 Bedrooms Duplex House Design in 117m2 (9m X 13m).Click here :(http://www.apnaghar.co.in/pre-design-house-plan-ag-page-63.aspx) to view free floor plans (naksha) and other specifications for this design. You may be asked to signup and login. Website: www.apnaghar.co.in, Toll-Free No.- 1800-102-9440, Email: support@apnaghar.co.in

Image result for elevations of independent houses

Image result for elevations of independent houses

Image result for independent house

Image result for independent house

Nawan Home Design

Nawan Home Design

Image result for elevations of independent houses

Image result for elevations of independent houses