Sri Yusmustika

Sri Yusmustika

* Workaholic ^^* .... i love my family so much >_<.... .... i love shoopiiiiiiiiing *so much*....
Sri Yusmustika
More ideas from Sri

Couple Art, Couple Pics, Couple Goals, Korean Ulzzang, Ulzzang Boy, Korean Couple, Ulzzang Couple, Ulzzang Fashion, Korean Fashion, Korea, Comic Strips, Boyfriend, My Life, Couple Photos, Nice, Friends, History, Paisajes, Love, Couple, Couple Pictures, K Fashion, Korean Fashion Styles

Gown -Wedd

Gown -Wedd

Don't Forget Me

Jung Woo Sung & Kim Ha Neul Commemorate Their Love in “Don’t Forget Me”

Don't Forget Me

Jung Woo Sung & Kim Ha Neul Commemorate Their Love in “Don’t Forget Me”

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, đại dương, ngoài trời và nước

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, đại dương, ngoài trời và nước