Stefhanie Aprilia

Stefhanie Aprilia

Stefhanie Aprilia
More ideas from Stefhanie
#wattpad #ngu-nhin Cung Cấp Ảnh Để Design Bìa Truyện Những ảnh có thể dùng làm bìa truyện đều được đăng tải ở đây! Khi các bạn vào đây, có thể yêu cầu tìm ảnh theo chủ đề hoặc tìm ảnh dùng để design truyện! Fic này còn tổng hợp các cách design bìa truyện! Hướng dẫn các bạn design bìa bằng ứng dụng sẵn có!

#wattpad #ngu-nhin Cung Cấp Ảnh Để Design Bìa Truyện Những ảnh có thể dùng làm bìa truyện đều được đăng tải ở đây! Khi các bạn vào đây, có thể yêu cầu tìm ảnh theo chủ đề hoặc tìm ảnh dùng để design truyện! Fic này còn tổng hợp các cách design bìa truyện! Hướng dẫn các bạn design bìa bằng ứng dụng sẵn có!

✨

Anime Scenery, Landscape Art, River Drawing, Hydrangea Wallpaper, Contemporary Illustrations, Art Illustrations, Funny Art, Fantasy Illustration, Les Verts, Green Nature, Digital Illustration, Random Pictures, Backgrounds, Cool Things, Wallpapers, Fantasy Landscape, Creative Senior Pictures, Cherry Blossoms, Concept Art, Hold On, Green Garden, Mother Nature, Fantasy World, Signs, Painting Art, Summer Recipes, Drawings, Art Drawings

Anime Places, Gyeongju, Environmental Art, Concept Art, Draw, Comment, Wallpaper, House, Instagram, Flashlight, To Draw, Wallpaper Desktop, Haus, Conceptual Art, Opinion Piece, Sketch, Tapestry, Environmental Design, Wallpapers, Tekenen, Wall Decal