Ide lain dari subash
Google+

Google+

Waiting in the Cold by *MyLifeThroughTheLens on deviantART

Waiting in the Cold by *MyLifeThroughTheLens on deviantART

Quite the sexy beach shot by Lily Rose Photography, one of SnapKnot's Sacramento, California wedding photographers. More here: http://snapknot.com/wedding-photographer/391-Lily-Rose-Photography

Quite the sexy beach shot by Lily Rose Photography, one of SnapKnot's Sacramento, California wedding photographers. More here: http://snapknot.com/wedding-photographer/391-Lily-Rose-Photography

: * Rosas  *: - Comunidade - Google+

: * Rosas *: - Comunidade - Google+

Galaxy Note 2 Wallpapers HD - Beautiful, stunning wallpapers

Galaxy Note 2 Wallpapers HD - Beautiful, stunning wallpapers

This is beautiful!

This is beautiful!

​Is that glass half-full of delicious life-nectar? Are those rose-colored glasses you're rocking better than Bono himself?! Why, YES and YES. Perspective is everything and we’re going to carpe this di

​Is that glass half-full of delicious life-nectar? Are those rose-colored glasses you're rocking better than Bono himself?! Why, YES and YES. Perspective is everything and we’re going to carpe this di

Garden rose and greenery aisle flowers: http://www.stylemepretty.com/south-carolina-weddings/charleston/2016/12/08/governor-house-wedding/ Photography: Tim Will Fine Art - http://www.timwill.com/

Garden rose and greenery aisle flowers: http://www.stylemepretty.com/south-carolina-weddings/charleston/2016/12/08/governor-house-wedding/ Photography: Tim Will Fine Art - http://www.timwill.com/

Blushed Darling | Andrea Burtea

Blushed Darling | Andrea Burtea

Trong đĩa mới phát hành của nhóm nhạc underground Sodagreen, có bài “Cá bay”, lời bài hát nghe rất sướng: “Đơm hoa không kết quả thì sao chứ? Là cá thì nhất định phải bơi ư?”    Tình yêu không kết quả, chỉ cần nở hoa, màu sắc đã rực rỡ rồi.  Được trông thấy màu rực rỡ đó, tuổi trẻ của tôi, không còn gì để hối tiếc.

Trong đĩa mới phát hành của nhóm nhạc underground Sodagreen, có bài “Cá bay”, lời bài hát nghe rất sướng: “Đơm hoa không kết quả thì sao chứ? Là cá thì nhất định phải bơi ư?” Tình yêu không kết quả, chỉ cần nở hoa, màu sắc đã rực rỡ rồi. Được trông thấy màu rực rỡ đó, tuổi trẻ của tôi, không còn gì để hối tiếc.