وقتی نباشی تحمل تنهایی کار ساده ای نیست چون تنهایی قبل از تو با تنهایی بعد از تو زمین تا آسمان فرق میکند... #نازنین_عابدین_پور

وقتی نباشی تحمل تنهایی کار ساده ای نیست چون تنهایی قبل از تو با تنهایی بعد از تو زمین تا آسمان فرق میکند... #نازنین_عابدین_پور

Hijab Casual, Hijab Chic, Hijab Niqab, Hijab Outfit, Hijab Fashion Style, Beautiful Hijab, Outfit Ideas, Hijab Styles, Muslim Couples

a registered muslim fashion brand E: buy@riamiranda.com LINE: riamiranda.cs/riamiranda.cs2 WA: 0812-1959-3800/0882-131-29085 Phone: 02173883861

a registered muslim fashion brand E: buy@riamiranda.com LINE: riamiranda.cs/riamiranda.cs2 WA: 0812-1959-3800/0882-131-29085 Phone: 02173883861

Pinterest
Search