Taufiq Fada

Taufiq Fada

Grenoble, France 1989-1993 / ordinary people | gusto | smiles | optimistic | hardworker | The Blues...follow me @TheTaufiqFada
Taufiq Fada
Ide lain dari Taufiq
Taufiq Fada’s page on about.me – http://about.me/thetaufiqfada

Taufiq Fada’s page on about.me – http://about.me/thetaufiqfada

Check out my about.me page!

Check out my about.me page!

?
Taufiq Fada’s page on about.me – http://about.me/thetaufiqfada

Taufiq Fada’s page on about.me – http://about.me/thetaufiqfada

Taufiq Fada’s page on about.me – http://about.me/thetaufiqfada

Taufiq Fada’s page on about.me – http://about.me/thetaufiqfada

Taufiq Fada’s page on about.me – http://about.me/thetaufiqfada

Taufiq Fada’s page on about.me – http://about.me/thetaufiqfada

Taufiq Fada’s page on about.me – http://about.me/thetaufiqfada

Taufiq Fada’s page on about.me – http://about.me/thetaufiqfada

Taufiq Fada’s page on about.me – http://about.me/thetaufiqfada via @TheTaufiqFada

Taufiq Fada’s page on about.me – http://about.me/thetaufiqfada via @TheTaufiqFada