BUKU WAYANG

20 Pins4 Followers
AJIBAYUSTORE Judul : SERAT PEDHALANGAN LAMPAHAN WAHYU TOHJALI Pengarang : Ki Purwadi Purwocarito Penerbit : CV. Cendrawasih http://ajibayustore.blogspot.co.id/2015/06/serat-pedhalangan-lampahan-wahyu-tohjali.html

AJIBAYUSTORE Judul : SERAT PEDHALANGAN LAMPAHAN WAHYU TOHJALI Pengarang : Ki Purwadi Purwocarito Penerbit : CV. Cendrawasih http://ajibayustore.blogspot.co.id/2015/06/serat-pedhalangan-lampahan-wahyu-tohjali.html

AJIBAYUSTORE Judul : SERAT PAKELIRAN SEDALU NATAS KANTHI LAKON KARNA TANDING Pengarang : Salam Purwa Sutapa Penerbit : CV. Cendrawasih http://ajibayustore.blogspot.co.id/2015/06/serat-pakeliran-sedalu-natas-kanthi.html

AJIBAYUSTORE Judul : SERAT PAKELIRAN SEDALU NATAS KANTHI LAKON KARNA TANDING Pengarang : Salam Purwa Sutapa Penerbit : CV. Cendrawasih http://ajibayustore.blogspot.co.id/2015/06/serat-pakeliran-sedalu-natas-kanthi.html

AJIBAYUSTORE Judul : SERAT PAKELIRAN SEDALU NATAS KANTHI LAKON KARNA TANDING Pengarang : Salam Purwa Sutapa Penerbit : CV. Cendrawasih http://ajibayustore.blogspot.co.id/2015/06/serat-pakeliran-sedalu-natas-kanthi.html

AJIBAYUSTORE Judul : SERAT PAKELIRAN SEDALU NATAS KANTHI LAKON KARNA TANDING Pengarang : Salam Purwa Sutapa Penerbit : CV. Cendrawasih http://ajibayustore.blogspot.co.id/2015/06/serat-pakeliran-sedalu-natas-kanthi.html

AJIBAYUSTORE Judul : RINGKASAN PENGETAHUAN WAYANG (RPW) Pengarang : P. Dwijo Carita Penerbit : Cendrawasih http://ajibayustore.blogspot.co.id/2015/05/ringkasan-pengetahuan-wayang-rpw.html

AJIBAYUSTORE Judul : RINGKASAN PENGETAHUAN WAYANG (RPW) Pengarang : P. Dwijo Carita Penerbit : Cendrawasih http://ajibayustore.blogspot.co.id/2015/05/ringkasan-pengetahuan-wayang-rpw.html

AJIBAYUSTORE Judul : SERAT PAKELIRAN JANGKEP LAMPAHAN KIKIS TUNGGARANA Pengarang : B. Subono, S.Kar, dkk. Penerbit : CV. Cendrawasih http://ajibayustore.blogspot.co.id/2015/06/serat-pakeliran-jangkep-lampahan-kikis.html

AJIBAYUSTORE Judul : SERAT PAKELIRAN JANGKEP LAMPAHAN KIKIS TUNGGARANA Pengarang : B. Subono, S.Kar, dkk. Penerbit : CV. Cendrawasih http://ajibayustore.blogspot.co.id/2015/06/serat-pakeliran-jangkep-lampahan-kikis.html

AJIBAYUSTORE Judul : SATRIYA-SATRIYA PINANDHITA TULADAN UTAMA , BAMBANG SUMANTRI, RADEN WIBISANA Pengarang : Ki Suratna Penerbit : CV. Cendrawasih http://ajibayustore.blogspot.co.id/2015/06/satriya-satriya-pinandhita-tuladan.html

AJIBAYUSTORE Judul : SATRIYA-SATRIYA PINANDHITA TULADAN UTAMA , BAMBANG SUMANTRI, RADEN WIBISANA Pengarang : Ki Suratna Penerbit : CV. Cendrawasih http://ajibayustore.blogspot.co.id/2015/06/satriya-satriya-pinandhita-tuladan.html

AJIBAYUSTORE Judul : SERAT PAKELIRAN JANGKEP LAMPAHAN PARIKESIT WINISUDHA Pengarang : Ki Purwadi Penerbit : CV. Cendrawasih http://ajibayustore.blogspot.co.id/2015/06/serat-pakeliran-jangkep-lampahan.html

AJIBAYUSTORE Judul : SERAT PAKELIRAN JANGKEP LAMPAHAN PARIKESIT WINISUDHA Pengarang : Ki Purwadi Penerbit : CV. Cendrawasih http://ajibayustore.blogspot.co.id/2015/06/serat-pakeliran-jangkep-lampahan.html

AJIBAYUSTORE Judul : SERAT PEDHALANGAN KANTHI LAMPAHAN DEWI KUNTULWINANTEN Pengarang : Ki Purwadi Penerbit : CV. Cendrawasih http://ajibayustore.blogspot.co.id/2015/06/serat-pedhalangan-kanthi-lampahan-dewi.html

AJIBAYUSTORE Judul : SERAT PEDHALANGAN KANTHI LAMPAHAN DEWI KUNTULWINANTEN Pengarang : Ki Purwadi Penerbit : CV. Cendrawasih http://ajibayustore.blogspot.co.id/2015/06/serat-pedhalangan-kanthi-lampahan-dewi.html

AJIBAYUSTORE Judul : SERAT PEDHALANGAN DEWA RUCI Pengarang : Sudarko, S.Kar. Penerbit : CV. Cendrawasih http://ajibayustore.blogspot.co.id/2015/06/serat-pedhalangan-dewa-ruci.html

AJIBAYUSTORE Judul : SERAT PEDHALANGAN DEWA RUCI Pengarang : Sudarko, S.Kar. Penerbit : CV. Cendrawasih http://ajibayustore.blogspot.co.id/2015/06/serat-pedhalangan-dewa-ruci.html

PEDHALANGAN JANGKEP NATAS LAKON PETRUK DADI RATU - AJIBAYUSTORE http://ajibayustore.blogspot.co.id/2015/06/pedhalangan-jangkep-natas-lakon-petruk.html

PEDHALANGAN JANGKEP NATAS LAKON PETRUK DADI RATU - AJIBAYUSTORE http://ajibayustore.blogspot.co.id/2015/06/pedhalangan-jangkep-natas-lakon-petruk.html


More ideas
Pinterest
Search