More ideas from Tony
AISAS Model

AISAS Model

Mô hình AISAS là mô hình hành vi khách hàng khá phổ biến trong online marketing, và tôi vẫn đang sử dụng khá thành công trong nhiều lĩnh vực

Mô hình AISAS là mô hình hành vi khách hàng khá phổ biến trong online marketing, và tôi vẫn đang sử dụng khá thành công trong nhiều lĩnh vực