Toxic Green
More ideas from Toxic
19 days!

He Tian, Jian Yi, Zhan Zheng Xi and Mo Guan Shan, they look so cool and cute 😍

He Tian x Mo Guan Shan

What do you mean that's not what he said ( ͡° ͜ʖ ͡°)

19 Days // Old Xian

Fan art of the character Mo Guan Shan from the comic Days by Old Xian

Jian yi ship He tian x Mo Guan Shan

Jian yi ship He tian x Mo Guan Shan fanart

why the hell this redhead aggressive boy is so cute?? Stop stealing my heart (and He Tian's hewart too)

☾He tian x Guanshan ♡ 19 days☽ Why the hell this redhead aggressive boy is so cute? Stop stealing my ❤️(and He Tian's hewart too)💋