Toxic Green
More ideas from Toxic
Guan Shan and He Tian funny

Guan Shan and He Tian funny << he would do it on purpose

19 days!

He Tian, Jian Yi, Zhan Zheng Xi and Mo Guan Shan, they look so cool and cute 😍

He Tian x Mo Guan Shan

lol, I like this fake translation more than what he actually said

Very cute and little Mo Guan Shan and his yellow t-shirt

Very cute and little Mo Guan Shan and his yellow t-shirt

Jian yi ship He tian x Mo Guan Shan

Jian yi ship He tian x Mo Guan Shan fanart