trâu

Collection by Tu Quanh Nguyen

8 
Pins
Tu Quanh Nguyen
A water buffalo in Taiwan draws his masters plow through a field soaked by the monsoons deluge National Geographic Vietnam, Laos, Burma, Taj Mahal, Water Buffalo, Qi Gong, Fauna, People Around The World, Kung Fu

Vintage National Geographic

Scans from National Geographic magazines dating back to the 1800's. 1888 | 1914 | 1921 | 1922 | 1927 | 1928 | 1930 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 |...

Chùm ảnh: Độc đáo chùm ảnh con trâu quê tôi ảnh 36 Camel, Animals, Animaux, Camels, Animal, Animales, Bactrian Camel, Animais

Chùm ảnh: Độc đáo chùm ảnh con trâu quê tôi

"Ai bảo chăn trâu là khổ, Chăn trâu sướng lắm chứ, Ngồi mình trâu, phất ngọn cờ lau, Và miệng hát nghêu ngao, Vui thú không quên học đâu, Nằm đồi non gió mát, Cất tiếng theo tiếng lúa đang reo, Em đánh vần thật mau"...

Fascinating “cat” attractions in Northwestern Vietnam Abstract Photography, Travel Photography, Beautiful Vietnam, Chinese Painting, Something Beautiful, Laos, Tourism, How To Make Money, Explore

Chùm ảnh: Độc đáo chùm ảnh con trâu quê tôi

"Ai bảo chăn trâu là khổ, Chăn trâu sướng lắm chứ, Ngồi mình trâu, phất ngọn cờ lau, Và miệng hát nghêu ngao, Vui thú không quên học đâu, Nằm đồi non gió mát, Cất tiếng theo tiếng lúa đang reo, Em đánh vần thật mau"...

Chùm ảnh: Độc đáo chùm ảnh con trâu quê tôi ảnh 37 Horses, Painting, Animals, Country, Google, Animaux, Rural Area, Painting Art, Horse

Chùm ảnh: Độc đáo chùm ảnh con trâu quê tôi

"Ai bảo chăn trâu là khổ, Chăn trâu sướng lắm chứ, Ngồi mình trâu, phất ngọn cờ lau, Và miệng hát nghêu ngao, Vui thú không quên học đâu, Nằm đồi non gió mát, Cất tiếng theo tiếng lúa đang reo, Em đánh vần thật mau"...

Chùm ảnh: Độc đáo chùm ảnh con trâu quê tôi ảnh 16 Horses, Children, Animals, Young Children, Animaux, Kids, Horse, Animal, Animales

Chùm ảnh: Độc đáo chùm ảnh con trâu quê tôi

"Ai bảo chăn trâu là khổ, Chăn trâu sướng lắm chứ, Ngồi mình trâu, phất ngọn cờ lau, Và miệng hát nghêu ngao, Vui thú không quên học đâu, Nằm đồi non gió mát, Cất tiếng theo tiếng lúa đang reo, Em đánh vần thật mau"...

Chùm ảnh: Độc đáo chùm ảnh con trâu quê tôi ảnh 19 Elephant, Animals, Animaux, Animal, Animales, Elephants, Animais

Chùm ảnh: Độc đáo chùm ảnh con trâu quê tôi

"Ai bảo chăn trâu là khổ, Chăn trâu sướng lắm chứ, Ngồi mình trâu, phất ngọn cờ lau, Và miệng hát nghêu ngao, Vui thú không quên học đâu, Nằm đồi non gió mát, Cất tiếng theo tiếng lúa đang reo, Em đánh vần thật mau"...

Chùm ảnh: Độc đáo chùm ảnh con trâu quê tôi ảnh 9 Cowboy Hats, Animals, Animaux, Animal, Animales, Animais

Chùm ảnh: Độc đáo chùm ảnh con trâu quê tôi

"Ai bảo chăn trâu là khổ, Chăn trâu sướng lắm chứ, Ngồi mình trâu, phất ngọn cờ lau, Và miệng hát nghêu ngao, Vui thú không quên học đâu, Nằm đồi non gió mát, Cất tiếng theo tiếng lúa đang reo, Em đánh vần thật mau"...