More ideas from Tyas
Quote from #Fangirl by Rainbow Rowell

Quote from by Rainbow Rowell// I don't think his is real, because I think that the fictional world's shouldn't get us to despise our world but to have hope in it. So if being a nerd meen to be a prat, then sorry, but I'll pass.

堆糖-美好生活研究所

堆糖-美好生活研究所

Islam Hadith, Islam Quran, Thank God, Muslim Quotes, Islamic Quotes, Religious Quotes, Quran Quotes, Holy Quran, Journal

#wattpad #ngu-nhin Cung Cấp Ảnh Để Design Bìa Truyện Những ảnh có thể dùng làm bìa truyện đều được đăng tải ở đây! Khi các bạn vào đây, có thể yêu cầu tìm ảnh theo chủ đề hoặc tìm ảnh dùng để design truyện! Fic này còn tổng hợp các cách design bìa truyện! Hướng dẫn các bạn design bìa bằng ứng dụng sẵn có!

#wattpad #ngu-nhin Cung Cấp Ảnh Để Design Bìa Truyện Những ảnh có thể dùng làm bìa truyện đều được đăng tải ở đây! Khi các bạn vào đây, có thể yêu cầu tìm ảnh theo chủ đề hoặc tìm ảnh dùng để design truyện! Fic này còn tổng hợp các cách design bìa truyện! Hướng dẫn các bạn design bìa bằng ứng dụng sẵn có!