Cute Immortals

17 Pin23 Pengikut
何仙姑 - Hé Xiān Gū

何仙姑 - Hé Xiān Gū

彌勒佛 - Mi le Fo

彌勒佛 - Mi le Fo

孔子 - Kǒng Zi

孔子 - Kǒng Zi

藍采和 - Lán Cǎi Hé

藍采和 - Lán Cǎi Hé

關公 - Kwan Gong

關公 - Kwan Gong

觀音菩薩 - Guānyīn púsà

觀音菩薩 - Guānyīn púsà

韓湘子 - Hán Xiāng Zi

韓湘子 - Hán Xiāng Zi

呂洞賓 - Lü Dongbin

呂洞賓 - Lü Dongbin

長生大帝 - Changsheng da di

長生大帝 - Changsheng da di

釋迦牟尼 - Shì Jiā Móu Ní

釋迦牟尼 - Shì Jiā Móu Ní

Pinterest
Cari