More ideas from white
Naruto vestido de Sasuke

Naruto, watashi wa anata ga iru, watashi wa anata no hito seitoshi no tame ni anata o aishiteimasu watashi wa anata o eien ni aishimasu anata wa kyō watashi no jōnetsudesu watashi wa anata o aishiteimasu *naki* ❤❤❤👑

Discover & Share this Animated GIF with everyone you know. GIPHY is how you search, share, discover, and create GIFs.

Discover & Share this Animated GIF with everyone you know. GIPHY is how you search, share, discover, and create GIFs. <<< LOL and Boruto is in both of the gifs 😂😂😂

Me: Pose sexy for me, Naruto~.  Naruto: Wait, what?!  Me: C'mon, I'll give you ramen~!  Naruto: Okay *smiles, run a hand through his hair and pose*  Me: *fangirl scream* F*uck yeah! *faint*  Naruto: *catchs me smiling* Hey! My ramen!

Me: Pose sexy for me, Naruto~. Naruto: Wait, what? Me: C'mon, I'll give you ramen~! Naruto: Okay *smiles, run a hand through his hair and pose* Me: *fangirl scream* F*uck yeah! *faint* Naruto: *catchs me smiling* Hey! My ramen!