More ideas from Nico
Preset màu Hàn Quốc tone trắng xanh

Preset màu Hàn Quốc tone trắng xanh

Chia sẻ stock, preset của NAG Trần Tân 100% lightroom

Chia sẻ stock, preset của NAG Trần Tân 100% lightroom

Chia sẻ stock, preset của NAG Trần Tân 100% lightroom

Chia sẻ stock, preset của NAG Trần Tân 100% lightroom

Chia sẻ preset cho ảnh LookBook rất Tây

Chia sẻ preset cho ảnh LookBook rất Tây

Chia sẻ bộ màu preset chân dung đục kiểu Tây

Chia sẻ bộ màu preset chân dung đục kiểu Tây

Chia sẻ Preset cho ảnh chân dung của tác giả Hải Nguyễn

Chia sẻ Preset cho ảnh chân dung của tác giả Hải Nguyễn

Chia sẻ Preset cho ảnh chân dung của tác giả Hải Nguyễn

Chia sẻ Preset cho ảnh chân dung của tác giả Hải Nguyễn