tempat bersejarah Islam

Sumur Zam-zam

Sumur Zam-zam

Padang Arafah. Tempat wukuf

Padang Arafah. Tempat wukuf

Kota Al-bitro atau petra, arab Anbath Asy-Syam

Kota Al-bitro atau petra, arab Anbath Asy-Syam

Kota Al-bitro atau petra, arab Anbath Asy-Syam

Kota Al-bitro atau petra, arab Anbath Asy-Syam

Padang Badar

Padang Badar

Bukit safa

Bukit safa

Bukit safa dan Marwah

Bukit safa dan Marwah

Hajar Aswat,  Ka'bah

Hajar Aswat, Ka'bah

Lempar Jumroh

Lempar Jumroh

Safa dan Marwah

Safa dan Marwah

Pinterest
Cari