New Boy Group ! Yg Entertainment, Fandom, K Pop, Yang Hyun Suk, Treasure Boxes, 2ne1, K Idols, Britney Spears, Memes

Hồ sơ TREASURE13 - Thông tin thành viên nhóm nhạc TREASURE13 - TREASURE13 Profiles - BlogAnChoi

TREASURE13 là nhóm nhạc nam Hàn Quốc bao gồm cả hai line-up từ YG Treasure Box: TREASURE và MAGNUM. TREASURE13 bao gồm các thành viên Hyunsuk, Jihoon, Yoshinori, Junkyu, Yoonbin, Mashiho, Jaehyuk, Asahi, Yedam, Haruto, Doyoung, Jeongwoo, và Junghwan. Nhóm được thông báo sẽ ra mắt trong thời điểm ... - BlogAnChoi

New Boy Group ! Yg Entertainment, Fandom, K Pop, Yang Hyun Suk, Treasure Boxes, 2ne1, K Idols, Britney Spears, Memes

YG 보석함 on Instagram: “NEW BOY GROUP ‘TREASURE13’ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 하루토 (HARUTO) 방예담 (BANG YE DAM) 소정환 (SO JUNG HWAN) 김준규 (KIM JUN KYU) 박정우 (PARK JEONG WOO) 윤재혁…”

22.3k Likes, 4,717 Comments - YG 보석함 (@yg.treasurebox) on Instagram: “NEW BOY GROUP ‘TREASURE13’ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 하루토 (HARUTO) 방예담 (BANG YE DAM) 소정환 (SO JUNG HWAN) 김준규…”