Yovinka Ayu

Yovinka Ayu

Jakarta, Indonesia. / one direction for lyf.
Yovinka Ayu