مقام علمی زینب سلام الله علیها تا حدی بود که در کوفه، کرسی درس داشت و برای زنان مسلمان تفسیر قرآن و احکام شرعی می گفت. پس از گذشت سالها از آن روزگار نیز، اگر برادرش امام حسین علیه السلام از مدینه خارج می شد، مردم به زینب سلام الله علیها رجوع می کردند و حل مشکلات خود را از ایشان می خواستند.

مقام علمی زینب سلام الله علیها تا حدی بود که در کوفه، کرسی درس داشت و برای زنان مسلمان تفسیر قرآن و احکام شرعی می گفت. پس از گذشت سالها از آن روزگار نیز، اگر برادرش امام حسین علیه السلام از مدینه خارج می شد، مردم به زینب سلام الله علیها رجوع می کردند و حل مشکلات خود را از ایشان می خواستند.

☪❤ ೋ

When you are thinking about someone who is not halal for you, the best way to get rid of it, is by reading Al-Quran. That way will make you remember Allah more than you remember that person.

Trust Allah when things dont work out the way you want. Allah has something better planned for you.Allah has got a reason behind everything.

Trust Allah when things dont work out the way you want. Allah has something better planned for you.Allah has got a reason behind everything.

Quran Verses, Holy Quran, Islamic Quotes, Quran Pak, Black Magic, Happy Eid Mubarak, Islamic Wallpaper, Alhamdulillah, Guide

WALA'A , I 24 Y , KSA ♡ @wlo_draw Instagram photos | Websta (Webstagram)

- W A L A ' A 🌿(@wlo_draw) - Instagram photos and videos

WALA'A , I 24 Y , KSA ♡ @wlo_draw Instagram photos | Websta (Webstagram)

Pinterest
Search